Dagindeling

’s Morgens is de school toegankelijk vanaf 7.45 uur en ’s middags vanaf 12.45 uur. De leerlingen zijn minstens tien minuten vóór de aanvang van de lessen op school aanwezig.

 Voormiddag               08.15u           eerste lesuur
  09.05u tweede lesuur
  09.55u onderbreking
  10.15u derde lesuur
  11.05u vierde lesuur
  11.55u einde van de lessen

 

 Namiddag               13.05u           vijfde lesuur
  13.55u zesde lesuur
  14.45u onderbreking
  15.05u zevende lesuur
  15.55u achtste lesuur (indien ingericht)
  16.45u einde van de lessen

 

Algemeen principe
- Op woensdag is er enkel in de voormiddag les. De pauze op woensdag duurt maar een kwartier. Daardoor eindigt het 4e lesuur om 11.50 uur. Op die manier kunnen de leerlingen die met de trein komen op tijd in het station zijn. Op woensdagnamiddag zijn de meeste leerlingen vrij. Om reden van bezetting werkplaatsen kunnen klassen verplicht worden op woensdagnamiddag praktijk te volgen. In dat geval krijgen de leerlingen een andere namiddag vrij.

- Voor alle klassen van de eerste graad eindigen de normale lessen ten laatste om 15.55 uur.  Voor alle klassen van de tweede en derde graad eindigen de normale lessen ten laatste om 16.45 uur.  Indien door bezetting van de werkplaatsen afgeweken dient te worden van het algemeen principe worden de ouders daarvan begin september schriftelijk op de hoogte gebracht.
Leerlingen die bedrijfsbeheer volgen, hebben soms wel les tot 17.00 uur of tot 18.00 uur. In uitzonderlijke gevallen kunnen de lessen bedrijfsbeheer ook doorgaan op woensdagnamiddag. De lessen bedrijfsbeheer zijn niet verplicht. 

Een half uur voor de aanvang van de lessen voorzien we in toezicht op het schooldomein. Pas vanaf dan worden jullie op school verwacht. Na de schooluren is er in toezicht voorzien
- op maandag, dinsdag, donderdag tot 17.00 uur
- op woensdag tot 12.00 uur
- op vrijdag tot 16.15 uur

Cijfers

704
 
Leerlingen
112
 
Leerkrachten
22
 
Studierichtingen
2
 
vestigingsplaatsen

Contact

 Oude Leielaan 15
 8930 Menen
 +32 56 51 12 63
 Stationsstraat 12b
 8930 Menen
 +32 56 51 27 59
 info@vtimenen.be

Sociale media