Zorg op school

 

Het zorgteam van het VTI Sint-Lucas ondersteunt met hun werking de schoolvisie waarin de aandacht voor de zorg en de focus op de talenten van de leerlingen centraal staat.
Het zorgteam duimt voor een schooljaar waarin alle leerlingen de noodzakelijke kansen krijgen om zich op een positieve manier te ontwikkelen en zich goed te voelen.
Betrokkenheid van de ouders in het schoolgebeuren is noodzakelijk. Met kleine of grote bezorgdheden kunnen ouders steeds bij ons terecht.

Wie zijn we?

Zorgteam eerste graad

Edith Loosvelt Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Marie-Thérèse Soete Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Tineke Van Reeth     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    

Zorgteam tweede-derde graad

                          

 Zorgcontinuüm

Zorgcontinuum                                

Er is op vele vlakken aandacht voor een goed zorgklimaat.

Via het zorgbeleid op onze school proberen we alle leerlingen op te volgen.

 Hoe meer individuele noden, hoe verder de individuele leerling zich “beweegt” in het zorgcontinuüm.

 


FASE 0

Op onze school hebben we een brede preventieve basiszorg voor alle leerlingen.  Basiszorg is de begeleiding die elke leerling krijgt en door elke leerkracht wordt gegeven.  Het is wat alle leerlingen nodig hebben om zich te kunnen ontplooien en gebruik te maken van hun talenten en mogelijkheden.

In samenwerking met de schoolleiding betrekken we het hele schoolteam bij het realiseren van de schoolvisie en gelijkgericht handelen.

 

Er zijn een aantal ondersteunende structurele, organisatorische maatregelen ter bevordering van het zelfstandig werken, leren en organiseren.

Enkele voorbeelden:

 • Leerlingen hebben een eigen locker om schoolmateriaal op te bergen.
 • Leerlingen hebben in de eigen klas een kastje om cursussen in te leggen.
 • We noteren op het taken- en toetsenbord wat in de planagenda komt: mee te brengen materiaal, taken, toetsen.
 • We werken met kleur in de agenda (taken groen, toetsen rood).
 • Via Smartschool is de klasagenda digitaal te raadplegen.
 • We begeleiden leerlingen bij het zelfstandig werken, leren en organiseren: leerstofoverzichten, leren werken met planagenda, studieplanning…  (o.a. ZWLO) 

We hebben aandacht voor het socio-emotionele.

 • We proberen het positief zelfbeeld van de leerling te verhogen.
 • We werken gericht aan de socio-emotionele competentie van de leerling.

Enkele voorbeelden:

 • Middagactiviteiten: computeractiviteiten, film, schaken, sportieve toernooien, …
 • Acties met, voor en door de leerling

  

We proberen de motivatie voor het leren te verhogen.

We hanteren vormen van flexibele klasorganisatie, aangepaste werkvormen en proberen verschillen positief aan te wenden.

Enkele voorbeelden:

 • Leerlingen leren van en door elkaar (peertutoring).
 • Actualezen: klas- en vakoverschrijdend leesproject met peertutoring
 • Leerlingen kunnen gebruik maken van bepaalde hulpmiddelen, oplossingsschema’s die de zelfredzaamheid vergroten.

 

We proberen taalheterogeniteit positief aan te wenden.

We gebruiken strategieën om de taalvaardigheid (luisteren, spreken, schrijven en begrijpend lezen) van de leerlingen te verhogen.

We handelen gelijkgericht inzake taalvaardigheidsonderwijs.

Enkele voorbeelden:

 • Taalscreening voor nieuwe leerlingen om het taalvaardigheidsniveau te bepalen.
 • Aandacht voor taalgebruik in elke les, elke situatie, door elke leerkracht en elke leerling.
 • We rekenen geen taal- en spelfouten aan in niet-taalvakken.
 • Leerlingen kunnen gebruik maken van computer met spelcontrole voor het maken van taken en Smartschool/Classroom/Knooppunt voor het maken van extra oefeningen.
 • Leerlingen worden begeleid bij het maken van toetsen: vragen worden voorgelezen, kernwoorden worden aangeduid, controle op volledig invullen, meer tijd indien nodig…
 • We proberen de betrokkenheid van ouders en leerlingen te verhogen.

Enkele voorbeelden:

 • Infoavonden
 • Ouders werken mee aan acties: actualezen, talentenzoektocht …
 • Leerlingenraad 

We creëren een school- en klasklimaat waarbij open communicatie wordt bevorderd.

 • Leerlingen weten bij wie ze terecht kunnen met een hulpvraag.  Er is een lage drempel.
 • Ouders zijn altijd welkom op onze school. 

We hebben aandacht voor succeservaring: vertrouwen, positieve feedback.

 • In elke les, in elk vak is er aandacht voor succeservaring.
 • Via de website van de school, het infobord op de speelplaats,…
 • Lessen leefsleutels
 • Leerlingenraad 

We begeleiden leerlingen bij het maken van een goede studiekeuze, rekening houdend met het welbevinden van de leerling.

We begeleiden leerlingen bij het keuzeproces: werken aan horizonverruiming, zelfconceptverheldering en loopbaancompetentie.

 • Talentenzoektocht waarbij de leerlingen kennis maken met de verschillende sectoren in de maatschappij
 • Cool vak: tijdens verschillende lessen wordt gewerkt rond talenten, studiekeuze, …
 • Bedrijfsbezoeken

FASE 1

Naast deze algemene afspraken is er verhoogde zorg.

 • De behoeften van leerlingen zijn soms groter dan wat in de basiszorg wordt aangeboden.
 • In overleg met lln., ouders, lk. en externen worden afspraken gemaakt op maat van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften.
 • Uit info uit de BASO-fiche, intake of bevindingen van leerkrachten, op vraag van ouders of leerlingen, wordt de zorgvraag concreet geformuleerd.  Voor deze leerlingen kunnen bijkomende maatregelen van toepassing zijn.
 • De leden van het zorgteam komen op regelmatige basis samen en houden een brede kijk op het functioneren van de leerling.  Ouders en leerling worden betrokken en krijgen inspraak om een goede samenwerking en afstemming tussen alle betrokkenen mogelijk te maken.

We houden de info bij in het leerlingvolgsysteem. 

Enkele voorbeelden: 

 • Klasprofielen geven de leerkrachten de nodige info i.v.m. onderwijsbehoeften: hulp van tutor, ondersteuning bij invullen cursus, … 

De leerling

 • krijgt hulp bij taalproblemen.
 • krijgt de kans om antwoorden bij toetsen mondeling toe te lichten.
 • volgt tuteebabbel, waarbij leerlingen elkaar helpen bij het plannen, organiseren, leren leren…
 • krijgt extra uitleg i.v.m. de schoolwerking, de schoolinfrastructuur, activiteiten,
 • maakt gebruik van hulpmiddelen: lessenrooster, materialenlijst op bank, een kleur per vak, alleen het noodzakelijke materiaal op bank…
 • zit vooraan zodat o.a. de controle van de notities beter kan gebeuren.
 • heeft een tutor in de klas.
 • wordt individueel begeleid bij taken en toetsen.
 • krijgt meer tijd bij toetsen.
 • wordt individueel begeleid voor plannen en organiseren, leren leren, …
 • kan gebruik maken van bepaalde hulpmiddelen, oplossingsschema’s die de zelfredzaamheid vergroten: hulpfiches voor wiskunde en talen, …
 • volgt zorgklas tijdens de proefwerken en krijgt de nodige ondersteunende maatregelen en tips.
 • krijgt de mogelijkheid tot een ‘time-out’ momentje: even rondlopen, iets wegbrengen…
 • maakt gebruik van computersoftware Sprint voor het maken van proefwerken: voorleesprogramma, woordvoorspeller, spellingscontrole…
 • gebruikt ADIBIB-boeken (= digitale cursus) in de klas en/of thuis.
 • gebruikt ondersteunende luistersoftware ( luisterboeken ) voor het maken van boekbesprekingen.
 • gebruikt de laptop in de klas.

FASE 2

We spreken van ‘ uitbreiding van zorg ‘ wanneer de verhoogde zorg binnen de klas niet meer voldoende is.

 • CLB wordt op vraag van de school, de leerling of de ouders bij de zorg betrokken.
 • De afspraken worden bijgehouden in een individueel handelingsplan:
  • Wat heeft de leerling nodig om de leerdoelen te bereiken?
  • welke aanpassingen zijn voldoende en redelijk voor school en leerling?
 • Eventueel samenwerking met het ondersteuningsnetwerk.

FASE 3

Specifieke onderwijsbehoeften vragen om aanpassingen in de klas en / of school.  Deze aanpassingen zijn soms niet redelijk voor de school of kunnen er niet voldoende voor zorgen dat de leerling het gemeenschappelijk curriculum kan blijven volgen.

Ouders en leerling kunnen dan kiezen voor:

 • Individueel Aangepast Curriculum (IAC) in huidige school voor gewoon onderwijs, mits akkoord van school;
 • Gemeenschappelijk curriculum (GC) of IAC in nieuwe school voor gewoon onderwijs, inschrijving is onder ontbindende voorwaarden;
 • Stap naar school voor buitengewoon onderwijs (volgens type/ OV verslag).

Binnen het IAC wordt er steeds nagegaan of een terugkeer naar het GC mogelijk is.

Actieterrein Gelijke OnderwijsKansen (GOK)

Bij aanvang van een nieuwe GOK-cyclus wordt er een beginsituatieanalyse op school gehouden. Daaruit worden dan enkele actieterreinen waarrond er zal gewerkt worden afgeleid. Voor de huidige GOK-cyclus komen de volgende actieterreinen aan bod:

 • Preventie en remediëring
 • Leerlingenparticipatie
 • Doorstroming en oriëntering
 • Taalbevordering
 • Socio-emotionele begeleiding

Binnen ieder actieterrein worden er acties op school, klas- en leerlingenniveau georganiseerd.

In het GOK-plan dat op de school ter inzage ligt, worden de concrete doelstellingen geformuleerd en worden de acties geëvalueerd en bijgestuurd.

Cijfers

692
 
Leerlingen
112
 
Leerkrachten
22
 
Studierichtingen
2
 
vestigingsplaatsen

Contact

 Oude Leielaan 15
 8930 Menen
 +32 56 51 12 63
 Stationsstraat 12b
 8930 Menen
 +32 56 51 27 59
 info@vtimenen.be

Sociale media

Please publish modules in offcanvas position.