Kies ook nog in het vijfde jaar voor technologische onderwijs!
Informatie- en technologische wetenschappen, Mechatronica, Technologische wetenschappen en engineering - check ons studieaanbod
Haal je diploma secundair onderwijs in een technologische omgeving!
Meest innovatie school van Vlaanderen
Ontdek project- en ervaringsgericht authentiek STEM onderwijs!
Eerste en tweede prijs Focus Aarde met de 'Energietegel' en de 'Veriticale windturbine'
FOCUS op talent, OOG voor zorg!
Winnaar STEM Tornooi met 'Eigen kweek'

ICW - vanaf het vijfde jaar - voor iedereen!

Technologische Wetenschappen TSO - 2de graad

Profiel van de studierichting

Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfergericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica, chemie en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het  modelleren en engineeren: de 4de technologische revolutie, IoT, CAD/CAM, ....

Ontdek de STEM werking in de klas via deze link!

2 stromen : TWu (uitbreiding) en TW

TWu 
In TWu  krijgen de leerlingen naast de 5 uur wiskunde uit de basisvorming een extra uur wiskunde. In dat uur worden uitbreidings- en verdiepingsdoelen nagestreefd. Bedoeling is dus dat de leerlingen met een sterk wiskundeprofiel voor TWu kiezen.

TW
In TW  krijgen de leerlingen naast de 5 uur wiskunde uit de basisvorming een extra uur wiskunde. In dat uur wordt er herhaald en geremedieerd. De leerlingen krijgen hier dus 1 uur meer de tijd om de basisdoelen wiskunde te bereiken. Het basispakket wiskunde vereist nog altijd sterk wiskundig inzicht.

Beide sporen hebben dezelfde lessentabel. Het onderscheid situeert zich in de inhoud van het vak wiskunde en de manier waarop dat de leerstof wordt aangereikt.

Voor wie is deze richting

Je hebt de eerste graad in de A-stroom, zowel 1Au als 1A, met succes beëindigd. Je scoort bovendien zeer goed voor wiskunde en wetenschappen en hebt een voorliefde voor techniek, technologie.

Samenhang met de studierichtingen derde graad

Beide sporen (TWu en TW)  bereiden de leerlingen voor op een derde graad waar ze een keuze kunnen maken tussen drie richtingen:

  • Technologische wetenschappen en engineering (met gevorderde wiskunde)
  • Mechatronica
  • Informatie- en communicatietechnologie.

Wat na deze opleiding?

  • De drie richtingen in de derde graad leiden rechtstreeks naar het hoger onderwijs, zowel een master- als bacheloropleiding.  

Welke vakken volg je?

3e jaar 4e jaar
Algemene vakken
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
MEAV° 1 -
Biologie 1 1
Wiskunde 6 6
Technische vakken
Chemie 1 2
Fysica 1 1
Mechanica 2 2
Elektriciteit 2 2
Engineering 5 5
Totaal 34 34

° MEAV : Maatschappelijke economische en artistieke vorming

Technologische wetenschappen - vanaf 3de jaar

Mechatronica - vanaf het vijfde jaar - voor iedereen!

Stage in Tsjechië, Finland, Slovakije, Portugal

Partner van onze school

Cijfers

704
 
Leerlingen
112
 
Leerkrachten
22
 
Studierichtingen
2
 
vestigingsplaatsen

Contact

 Oude Leielaan 15
 8930 Menen
 +32 56 51 12 63
 Stationsstraat 12b
 8930 Menen
 +32 56 51 27 59
 info@vtimenen.be

Sociale media