Kies ook nog in het vijfde jaar voor technologische onderwijs!
Informatie- en technologische wetenschappen, Mechatronica, Technologische wetenschappen en engineering - check ons studieaanbod
Haal je diploma secundair onderwijs in een technologische omgeving!
Meest innovatie school van Vlaanderen
Ontdek project- en ervaringsgericht authentiek STEM onderwijs!
Eerste en tweede prijs Focus Aarde met de 'Energietegel' en de 'Veriticale windturbine'
FOCUS op talent, OOG voor zorg!
Winnaar STEM Tornooi met 'Eigen kweek'

ICW - vanaf het vijfde jaar - voor iedereen!

Mechatronica D-finaliteit - 3de graad - TSO

Profiel van deze studierichting

Mechatronica is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het ontwikkelen van (industriële) automatisaties en sturingen, IOT (Internet OfThings), constructies.

In elektriciteit worden de elektrische machines onderzocht met de bijhorende toepassingen van de elektronica. Technologie, technisch tekenen en praktische proeven maken onderhoud en tekeninglezen van industriële installaties mogelijk.

In mechanica geven sterkteleer en analyse van mechanische systemen  inzicht in de bouw en werking van vele machines. 

Tijdens het vak automatisatie worden de verbanden tussen mechanica, elektriciteit en elektronica duidelijker en groeit het inzicht in het sturen van processen. Zo verwerven de leerlingen een uitgebreide technische vorming.

Het vak wiskunde is sterk onderbouwd om slaagkansen in een masteropleiding gaaf te houden.

STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. De term wordt internationaal gebruikt om te verwijzen naar studierichtingen en beroepen waarin wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde een belangrijke rol spelen. In onze school gaan we voor geïntegreerde STEM (iSTEM) van een hoog abstractieniveau. Bij ons start elk STEM-project met een uitdagende onderzoeksvraag en bevat het de vier componenten (S, T, E en M) in voldoende mate.

Voor wie is deze richting?

Je hebt de tweede graad in de A-stroom, Natuurwetenschappen of Technologische Wetenschappen met succes beëindigd.

Je  hebt inzicht in complexe leerinhouden, je kan verbanden leggen tussen leerinhouden, je kan logisch redeneren. Je ziet het als een uitdaging om een brede waaier aan inzichten op vlak van wiskunde en toegepaste fysica met elkaar in verband te brengen. Je bent gericht op probleemoplossend en onderzoekend handelen. Bovendien ben je geïnteresseerd mechanica (thermodynamica en fluïdomechanica) en elektronica, programmeren, computer- en netwerkarchitectuur. 

Vergelijking met aanverwante studierichtingen in de 3de graad

 

Technologische wetenschappen en engineering

Mechatronica

Informatica- en communicatie wetenschappen

Uitbreiding fysica met aandacht voor het modelleren (wiskundig) en engineeren (IOT, CAD/CAM)

Uitbreiding fysica met sterke aandacht voor industriële toepassingen en ontwikkelingen

Uitbreiding fysica: elektriciteit en elektronica 

Leerplandoelen informatica

Leerplandoelen informatica met extra aandacht voor datacommunicatie, computer- en netwerkarchitectuur

Leerplandoelen informatica met extra aandacht voor softwareontwikkeling, databeheer, datacommunicatie, computer- en netwerkarchitectuur

Uitbreiding chemie

Algemene vorming chemie

Algemene vorming chemie

Gevorderde wiskunde

Uitgebreide wiskunde in functie van wetenschappen

Uitgebreide wiskunde in functie van wetenschappen

Informatica- wetenschappen

Uitgebreide informaticawetenschappen: datacommunicatie, computer- en netwerkarchitectuur 

Uitgebreide informaticawetenschappen: softwareontwikkeling - modelleren en simuleren - informatie- en databeheer - datacommunicatie, computer- en netwerkarchitectuur 

Gevorderde STEM - Engineering - Labo

Gevorderde STEM - Engineering - Labo

Gevorderde STEM - Engineering - Labo

Samenleving en politiek: communicatie- wetenschappen

 

Wat na deze opleiding?

Het is de bedoeling dat men doorstroomt naar het hoger onderwijs. Men heeft tal van mogelijkheden  in diverse master- en bacheloropleidingen. 

Technologische wetenschappen en engineering

Mechatronica

Informatica- en communicatie wetenschappen

Academische bachelor

Toegepaste wetenschappen, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Wetenschappen (Informatica, Computerwetenschappen)

Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Wetenschappen (Informatica, Computerwetenschappen)

Industriële wetenschappen en Technologie, Wetenschappen (Informatica, Computerwetenschappen

Sociale wetenschappen

Sociale wetenschappen

Sociale wetenschappen

Professionele bachelor

Handelswetenschappen (Toegepaste informatica), Industriële wetenschappen en Technologie, Nautische wetenschappen 

Handelswetenschappen (Toegepaste informatica), Industriële wetenschappen en Technologie (Autotechnologie,, Electromechanica, Elektronica – ICT, Industrieel productontwerpen, Luchtvaarttechnologie, Ontwerp- en productietechnologie), Nautische wetenschappen 

Gecombineerde studiegebieden (digital design and development), Handelsweten-

schappen (Informatiemanagement en Multimedia, Toegepaste informatica), Industriële wetenschappen en Technologie (Digital arts and Entertainment, Elektronica – ICT, Grafische en digitale media, Multimedia en communicatietechnologie)

Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs

Specifiek voor de studierichting

  • Uitgebreid pakket fysica en informaticawetenschappen in een context van elektromechanische processen en systemen: algoritmen en programmeren, datacommunicatie, computer- en netwerkarchitectuur, elektromagnetisme, elektronica, mechanica, elektrodynamica, fluïdomechanica
  • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, goniometrie, complexe getallen, vectoren, statistiek

Welke vakken volg je?

(deze lessentabel is nog onder voorbehoud in afwachting van de nieuwe leerplannen die beschikbaar zullen zijn midden mei)

Vak Type 5e jaar 6e jaar
Algemene vorming
Aardrijkskunde AV 1 1
Engels AV 2 2
Frans AV 2 2
Geschiedenis AV 1 1
Godsdienst AV 2 2
Lichamelijke Opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 3 3
Biologie-Chemie AV 1 1
Mens en maatschappij AV - 1
Wiskunde AV 5 5
Specifieke vorming
Elektriciteit TV 2 2
Mechanica TV 2 3
Toegepaste Fysica TV 1 -
Mechatronica TV 9 9
Informaticawetenschappen TV 1 -
Totaal   34 34

Technologische wetenschappen - vanaf 3de jaar

Mechatronica - vanaf het vijfde jaar - voor iedereen!

Stage in Tsjechië, Finland, Slovakije, Portugal

Partner van onze school

Cijfers

704
 
Leerlingen
112
 
Leerkrachten
22
 
Studierichtingen
2
 
vestigingsplaatsen

Contact

 Oude Leielaan 15
 8930 Menen
 +32 56 51 12 63
 Stationsstraat 12b
 8930 Menen
 +32 56 51 27 59
 info@vtimenen.be

Sociale media