Ontdek STEM@VTI

       Brochure online!

Actieterrein gelijke onderwijskansen (GOK)

Bij aanvang van een nieuwe GOK-cyclus wordt er een beginsituatieanalyse op school gehouden. Daaruit worden dan enkele actieterreinen waarrond er zal gewerkt worden afgeleid. Voor de huidige GOK-cyclus komen de volgende actieterreinen aan bod:

  • Preventie en remediëring

  • Leerlingenparticipatie

  • Doorstroming en oriëntering

  • Taalbevordering

  • Socio-emotionele begeleiding

Binnen ieder actieterrein worden er acties op school, klas- en leerlingenniveau georganiseerd.

In het GOK-plan dat op de school ter inzage ligt, worden de concrete doelstellingen geformuleerd en worden de acties geëvalueerd en bijgestuurd.