Ontdek STEM@VTI

       Brochure online!

Zorg op school

Het zorgteam van het VTI Sint-Lucas ondersteunt met hun werking de schoolvisie waarin de aandacht voor de zorg en de focus op de talenten van de leerlingen centraal staat.

Het zorgteam duimt  voor een schooljaar waarin alle leerlingen de noodzakelijke kansen krijgen om zich op een positieve manier te ontwikkelen en zich goed in hun vel te voelen.

Om zorg op school grotere slaagkansen te geven, is de betrokkenheid van de ouders in het schoolgebeuren noodzakelijk. We geloven in een goede samenwerking. 

  1. Wie we zijn
  2. Hoe we te werk gaan
    1. School- en klasniveau
    2. Leerlingenniveau
  3. Actieterrein gelijke onderwijskansen (GOK)