Ontdek STEM@VTI

      

Studierichtingsprofiel

 

 

De studieloopbaan van leerlingen is heel belangrijk. Het is één van de voornaamste taken van de school om leerlingen en ouders bewust studierichtingen te leren kiezen. We houden rekening met de sterktes, de talenten van de leerlingen.

De grafieken hebben als doel de verschillende studierichtingen te kunnen vergelijken. Via de punten op de grafiek kun je makkelijk het talent en interesses zien die de leerling nodig heeft om de richting met succes te volgen.

 

Voorbeeld1: Op het vlak van handvaardigheid verwachten we meer van de handige 1B-leerling, dan van de 1IW-leerling. Al kan het natuurlijk geen kwaad als die ook wat handig is.

Voorbeeld 2: Op het vlak van talen en wiskunde verwachten we meer van de 1IW-leerling dan van de 1T-leerling.

 

Ook voor de andere competenties kun je een gelijkaardige redenering opbouwen. Op die manier kan men de verschillende richtingen vergelijken.

 

De scholen binnen de scholengroep Menen – Wervik – Wevelgem kunnen u altijd meer informatie geven rond studiekeuze. 

 

Opmerking: Onderstaande applicaties werken met behulp van javascript. Voor Internet Explorer gebruikers: indien Internet Explorer niet werkt, gelieve een andere browser te gebruiken (mozilla, google chrome,...)

 

Eerste jaar

Tweede jaar

Tweede graad

Derde graad

Studierichtingsprofiel1A (Industriƫle Wetenschappen - Latijn - Moderne Wetenschappen)

 

Klik op de afbeelding om in te zoomen.

De grafiek heeft als doel de verschillende studierichtingen te kunnen vergelijken. Via de punten op de grafiek kun je makkelijk het talent zien die de leerling nodig heeft om de richting met succes te volgen. We richten ons op de sterktes van de leerlingen.

Zo merk je dat het profiel van de IW-leerling het meest algemeen vormend is. De IW-leerling is op alle vlakken thuis.

De leerling die Latijn wil volgen moet behoort tot de absolute top van de klas in het basisonderwijs in taal en rekenen. Vaardigheden rond techniek, ruimtelijk inzicht en handvaardigheid hoeven niet. 

Het profiel van een leerling industriële wetenschappen en moderne wetenschappen is evenwaardig. Enkel de interesses en specifieke talenten verschillen enigzins. De leerling moderne weteschappen moet meer taalgevoel hebben. Van een IW-leerlling wordt meer interesse in techniek verwacht.

Elke van de drie richtingen vraagt van de leerling heel wat inspanningen en talent op het vlak van leertempo en geheugen. Doorstromen naar master moet voor elke leerling na het 6e jaar mogelijk zijn.

Wanneer een IW-leerling dan toch naar een andere richting wil overstappen aso of tso, kan hij of zij dit zonder problemen. Op die manier slaagt een IW-leerling erin om positieve keuzes te maken.

Sterke punten richtingen Wetenschap en Techniek

  • Leerlingen krijgen een heel algemeen vormende opleiding met aandacht voor talen, wiskunde en techniek. 
  • De theoretische kennis leunt meer aan bij de leefwereld. Daardoor is een leerling meer intrinsiek gemotiveerd om de richting te volgen.
  • Leerlingen kiezen voor een opleiding met enorme toekomstmogelijkheden. De slaagkansen in het hoger onderwijs voor een opleiding techniek zijn optimaal. Ook zijn er heel wat mogelijkheden voor deze leerlingen binnen andere richtingen (onderwijs, verpleger, informatica, ...)

Lessentabellen

Aanverwante vergelijkingen