Ontdek STEM@VTI

      

Studierichtingsprofiel

 

 

De studieloopbaan van leerlingen is heel belangrijk. Het is één van de voornaamste taken van de school om leerlingen en ouders bewust studierichtingen te leren kiezen. We houden rekening met de sterktes, de talenten van de leerlingen.

De grafieken hebben als doel de verschillende studierichtingen te kunnen vergelijken. Via de punten op de grafiek kun je makkelijk het talent en interesses zien die de leerling nodig heeft om de richting met succes te volgen.

 

Voorbeeld1: Op het vlak van handvaardigheid verwachten we meer van de handige 1B-leerling, dan van de 1IW-leerling. Al kan het natuurlijk geen kwaad als die ook wat handig is.

Voorbeeld 2: Op het vlak van talen en wiskunde verwachten we meer van de 1IW-leerling dan van de 1T-leerling.

 

Ook voor de andere competenties kun je een gelijkaardige redenering opbouwen. Op die manier kan men de verschillende richtingen vergelijken.

 

De scholen binnen de scholengroep Menen – Wervik – Wevelgem kunnen u altijd meer informatie geven rond studiekeuze. 

 

Opmerking: Onderstaande applicaties werken met behulp van javascript. Voor Internet Explorer gebruikers: indien Internet Explorer niet werkt, gelieve een andere browser te gebruiken (mozilla, google chrome,...)

 

Eerste jaar

Tweede jaar

Tweede graad

Derde graad

Groen@School

Enkele leerkrachten van het team Groen@school namen de kleine open ruimte aan restaurant onder handen. Met wat verse aarde, turf en mest kregen vaste planten een goede voedingsbodem. Ons project voor volgend school is om nog meer kleine open ruimtes en bloembakken te beplanten met groen en bloemen.  
 

Infomoment Hoger Onderwijs

Het infomoment studiekeuze hoger onderwijs van 21 februari 2014 is supergoed meegevallen. Studenten hoger onderwijs die afstudeerden bij ons geven uitleg aan laatstejaars. Een vertegenwoordiging van Vives, Howest en Ugent waren ook aanwezig. Drie van de 4 vertegenwoordigers waren oud-leerlingen aan onze school.

De reacties van ouders en leerlingen waren heel positief. Een geslaagd initiatief die voor herhaling vatbaar is.