Ontdek STEM@VTI

       Brochure online!

Inspraak op school

Op school wordt er werk gemaakt van participatie van alle geledingen van de school.

In de pedagogische raad (directieraad) komt een vertegenwoordiging van directie, leerkrachten en ondersteunend personeel samen om in overleg na te denken over het bestuur en de organisatie van de school. De pedagogische raad komt vijfmaal per jaar samen.
In de kerngroep zetelen 8 vaste leden : de directeur, de pedagogisch directeur, de technisch directeur, de graadcoördinatoren eerste graad en de graadcoördinatoren de-3de graad.
Die 8 personen worden aangevuld met één persoon uit de volgende groepen:

 • 1 lid uit afdeling hout → Q. Messelis
 • 1 lid uit afdeling mechanica → A. Debouverie
 • 1 lid uit afdeling auto → K. Bervoet
 • 1 lid uit afdeling elektriciteit – elektronica → V. Delvincourt
 • 1 lid uit de algemene vakken eerste graad → L. Vanwalleghem
 • 2 leden uit de algemene vakken tweede-derde graad → R. Desmet  
 • 1 lid uit de groep ondersteunend en administratief personeel → L. Verbrugghe

Er is een leerlingenraad die regelmatig samenkomt. In die raad worden vanuit de leerlingen voorstellen gedaan die dan in de directieraad ter sprake komen. In de leerlingenraad zetelen leerlingen uit alle jaren, zowel uit  tso als bso. De leerlingenraad wordt in de loop van september samengesteld.
Samenstelling leerlingenraad 2de-3de graad onder begeleiding van G. Van Hevel en F. Maes

 • 4 EE: Jentl Vandorpe, Jonas Vanhollebeke
 • 4 EMa: Mathijs Dejaeghere, Victor Coeman, Tiago Dedrie
 • 4 EMb: Brent Soen, Ronin Devos
 • 4 Mb2: Dylan Boucké, Louis Denis
 • 4 IW: Laure Talpe, Nina Blomme
 • 5 EE: Glenn Laevens, Luca Vandamme, Simon Desloovere
 • 5 EM: Vincent Vandamme
 • 5 IW:  Melvin Deleu, Florian Vandenberghe
 • 5 Wb: Kasper Adam
 • 6 HT: Samuel Piens, Logan Everaert
 • 6 IW: Frederik Debeuf
 • 6 MT: Nathan Decuypere
 • 7 IB : Isha Gryspeerdt
De schoolraad heeft op onze school een adviserende functie. Driemaal per jaar komt een delegatie van de ouders samen om met de directie en het bestuur de organisatie van de school te bespreken. Bij het begin van het schooljaar worden alle ouders van de ouderraad op de hoogte gebracht en kunnen ze zich daarbij aansluiten.
 • Mieke Vandendriessche
 • Liesbeth Flo
 • Heidi Bovijn
 • Veerle Van Hauwaert
 • Jeroen Vandamme
 • Els Verhaeghe
 • Patty Deleu
 • Lieven Gheysen
 • Line Deconinck
 • Wouter Dejaeghere
 • Nathalie Degryse
 • Jessie Devos
 • Laurence Roche
 • Lieve Vermandele
 • Heidi VandewynckeleMaïka Gryson
 • Stijn Vanhoorne (Voorzitter)