Ontdek STEM@VTI

      

Missie

Reeds 5 schooljaren willen we vanuit onze school de leerkrachten basisonderwijs op het vlak van techniek ondersteunen. Dit willen we integreren in de bestaande initiatieven die we reeds naar het 6e leerjaar toe ondernemen.

U ziet dat we ons ook dit schooljaar richten tot de leerlingen en leerkrachten 6e leerjaar. Het ligt in onze bedoeling om in de volgende stappen binnen het project het aanbod uit te breiden tot de leerkrachten van de andere leerjaren. Ook daarvan wordt u dan op de hoogte gebracht.

We hopen dat we met onze aanpak de samenwerking met het basisonderwijs nog kunnen versterken en dat we ook een beetje kunnen bijdragen tot de realisatie van het leerplan techniek binnen het basisonderwijs. Als we daar dan ook nog wat promotie rond de Scholen van Wetenschap en Techniek kunnen maken, is dat uiteraard voor ons graag meegenomen. We zijn er immers van overtuigd dat technisch geïnteresseerde leerlingen best hun weg zoeken in het techniek onderwijs om dan volgens hun mogelijkheden uit te groeien tot bekwame technici waar er in onze maatschappij – ondanks de crisis – nog heel veel nood aan is.