Doelstelling

Dit instrument voor studiekeuze helpt leerlingen, ouders, leerkrachten, clb-medewerkers,... om beter zicht te krijgen op de verschillende profielen van studierichtingen.
Dit instrument beschrijft grafisch de talenten (aanverwante interesses) die verwacht worden van de leerling om succesvol de studierichting te kunnen volgen.

Twee doelstellingen zijn belangrijk.

 1. Verschillende studierichtingen kunnen vergeleken worden.
 2. De leerling wordt uitgedaagd om een inschatting te maken van eigen mogelijkheden en dit te vergelijken met mogelijke studierichtingen.

Zoals elk instrument heeft ook dit instrument zijn beperkingen.

Korte handleiding

 1. Studierichtingen vergelijken.
  Kies rechts 1 of meerdere studierichtingen. Druk op knop 'grafiek tonen'.
  Met 3 keuzes kan de grafiek niet meer zo duidelijk zijn.

 2. Maak een persoonlijke inschatting van ALLE talenten. Enkel als alle talenten/verwachtingen ingeschat worden, zal het programma een grafiek tonen.

  Dit kan ook in combinatie met een studierichting. Op die manier kun je 1 of meerdere studierichtingen vergelijken met eigen inschatting.
  Druk op knop 'grafiek tonen'.